Sittebenk i leskur - Lerdal holdeplass, mot sentrum