Sak fra SV - Oppnevning av ny representant til skolemiljøutvalget ved Rosenholm skole