Oppnevninger fra Rødt - Ny representant til skolemiljøutvalget ved Holmlia skole, ny vararepresentant til driftsstyret ved Mortensrud skole og ny vararepresentant til brukerrådet for funksjonshemmede