Oppnevninger fra FrP - Ny fast representant til driftsstyret ved Bjørndal skole og ny vararepresentant til driftsstyret ved Hallagerbakken skole