Oppnevning av nytt medlem fra Prinsdal Pensjonistforening til seniorrådet