Oppnevning av ny representant fra SV til driftsstyret ved Lusetjern skole