Oppnevning av ny 4. vararepresentant fra Rødt til bydelsutvalget