Til innhold
2017

Høring - utkast til Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg og Handlingsplan for en aldersvennlig by

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.