Høring om konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud