Holmlia senter - planforslag til offentlig ettersyn - detaljregulering