Fotgjengerfelt mellom Åslandveien og Trollstien og ved Trollskogen barnehage