Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rådet skal arbeide for å styrke ulike minoritetsspråklige gruppers deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.

  • Rådet skal være et rådgivende organ for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.
  • Rådet kan bidra i arbeidet med å styrke ulike minoriteters deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.
  • Rådet kan bidra til dialog mellom ulike befolkningsgrupper.

Les retningslinjene til rådet her (vedtatt av bydelsutvalget den 11.06.2020).

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i rådet mangfold og integrering

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Aden, Ubah (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Tollånes, Bjørn Tommy (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Nestleder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Kottmann, Mette Marie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Jan, Nargis

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Stylo, Anita Maria

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Ismail, Fatima

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Kilinc, Nimet

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rehman, Aziz

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Bougroug, Jamila

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Butt, Munazza (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Ali-Osman, Idil (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Ahmed, Mukhtar

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Ahiri, Salima

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Hassan, Khadija

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Sultana, Riffat

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Møtesekretær
Anita Øvstedal