Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rådet skal arbeide for å styrke ulike minoritetsspråklige gruppers deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.

  • Rådet skal være et rådgivende organ for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.
  • Rådet kan bidra i arbeidet med å styrke ulike minoriteters deltakelse i politikk og samfunnsliv i Bydel Søndre Nordstrand.
  • Rådet kan bidra til dialog mellom ulike befolkningsgrupper.

Les retningslinjene til rådet her (vedtatt av bydelsutvalget den 11.06.2020).

Ønsker du å delta på åpen halvtime? Kontakt møtesekretær. Les mer om åpen halvtime.

Saker og møter i rådet mangfold og integrering

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Jan, Nargis (Arbeiderpartiet)

Leder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Zerlen, Mehmet Selim, rep. øvrige minoritetsgrupper

Nestleder av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Rehman, Aziz, rep. største minoritetsgruppene

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Hassan, Khadija, rep. største minoritetsgruppene

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Retman, Irmina Iwona, rep. største minoritetsgruppene

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Arihi, Salima, rep. øvrige minoritetsgrupper

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Solomchak, Khrystyna, rep. øvrige minoritetsgrupper

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Kottmann, Mette Marie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Vesovic, Dijana (Høyre)

Medlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Akhtar, Muhammad Saeed, seniorrådet: Mangfoldshuset, rådet for integrering og mangfold: rep. de største minoritetene i bydelen

Medlem av Søndre Nordstrand eldreråd
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Saed, Umalkeir Mohamed, rep. største minoritetsgruppene

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Ishaq, Mohammad, rep. største minoritetsgruppene

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering

Ali-Osman, Idil (Rødt)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for oppvekst, kultur og fritid
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon

Rasool, Shahid (Venstre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Bilde av Maren Esmark

Esmark, Maren Aschehoug (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komité for folkehelse, velferd og arbeid
Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Varamedlem av Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering
Telefon
Møtesekretær
Roy Frantzen