Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Om møtet

Innkalling

Møteinnkalling BU 18.02.21 (PDF 67KB)

21.02.18 Svar på spørsmål fra politikere (PDF 278KB)

Innstillinger til bydelsutvalget - 18.02.2021 (PDF 265KB)

Protokoll

Protokoll BU 18.02.21 (PDF 539KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/13
Administrasjonen orienterer
21/14
Sak fra A - Oppnevning av to vararepresentanter til bydelens komitéer: FVAK, MSBK og OKFK
21/15
Oppnevning av medlem og valg av leder til tilsynsutvalg for institusjoner
21/16
21/17
21/18
21/19
21/20
21/21
21/22
21/23
Sak fra SV – Disponering av midler
21/24
21/25
21/26
21/27
21/28
21/29
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. februar 2021

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted

Digitalt møte