Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling 17.10.19 (PDF 354KB)

Innstillinger fra AU, HKOK samt uttalelser fra råd - BU 17.10.19 (PDF 73KB)

Protokoll

BU-protokoll 17.10.19 (PDF 2,3MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/78
Økonomisk rapportering pr. august 2019 - tertialrapport
19/79
Budsjett 2020 - Foreløpig orientering om konsekvenser av byrådets forslag til budsjett 2020 SAK 1
19/80
Sammensetning i styringsgruppen for delprogram nærmiljø i Oslo sør- satsingen
19/81
19/82
Undersøke muligheten for å utvikle Sørsiden Forum til en møteplass eller fritidsklubb for barn og unge
19/83
Orienteringssaker og spørsmål i møte

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. oktober 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO