Til innhold
Sagene ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 28. november 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Torshovdalen aktivitetshus, Fagerheimgata 31

Sted

Fagerheimgata 31, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 28.11.2016 (PDF 165KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 28.11.16 (PDF 100KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 16/16
BUR 16/17
Høring - administrativt utkast til handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser
BUR 16/18
BUR 16/19