Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Innkalling

Innkalling Sagene råd for funksjonshemmede 02.06.2015 (PDF 72KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Rådet for funksjonshemmede 02.06.15 (PDF 87KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 15/12
RFF 15/13
Utkvittering av verbalvedtak VH3 - Alternative tilbydere
RFF 15/14
Økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram - utviklingstrekk og oppdaterte resultater 2004 - 2014
RFF 15/15

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. juni 2015

Tid

klokken 16:00