Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene råd for funksjonshemmede 01.12.15 (PDF 78KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 01.12.15 (PDF 48KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 15/16
RFF 15/17
Tilleggsinnstilling til budsjettet for 2016
RFF 15/18
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter
RFF 15/19
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 08 10 2015

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. desember 2015

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO