Til innhold
Sagene råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. april 2016

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 19.04.16 (PDF 80KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 19.04.16 (PDF 94KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 16/8
VH10 Innkludering av mennesker med funksjonshemminger og funksjonsnedsettelser i arbeidslivet
RFF 16/9
Høring om forslag om ny § 10 b i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
RFF 16/10
Referat fra møte i Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 6. januar 2016
RFF 16/11
Referat fra møte i Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester 29. februar 2016
RFF 16/12
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter