Uttreden av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen