2020

Oppsummering av utvalgte undersøkelser gjennomført i regnskapsrevisjonen for 2019