Valg til tilsynsutvalg. Representasjon i skolenes driftsstyrer. Representasjon i skolemiljøutvalgene.