2019

Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved TYREN BISTRO AS, ORG.NR. 922938504, Vogt gate 60A - Kafé med uteservering