Utkvittering av verbalvedtak VH8 Lørdagsåpent aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens