Utkvittering av verbalvedtak VH10 Kultur og møteplasser for eldre