2018

Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Cafe Theater - Trikkestallen, Torshovgata 33