Rapport fra gjennomført tilsyn ved Akerselva sykehjem 28.05.2018