2017

Uttalelse til bruksendring fra næringslokale til serveringssted i Torshovgata 5