Søknad om utvidet serverings- og skjenketid - The Kasbah, Kingos gate 1B