Søknad om utvidelse av areal - The Kasbah, Kingos gate 1B