Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved China Star, Bergensgata 5 C