Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Sagene Bryggeri, Sagveien 23