Søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Dolly Dimples, Vogts gate 50