Søknad om permisjon fra vervet som leder for Tilsynsutvalg 1