Søknad om fritak fra vervet som 1. varamedlem til Eldrerådet