Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenteret for utviklingshemmede i Vøyensvingen 14.12.2015