Utkvittering av verbalvedtak VH3 - Alternative tilbydere