Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 11.03.2015