Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 08 10 2015