2015

Godtgjøring til Bydelsutvalgets leder og nestleder