Nedlagt - Sagene kultur- og nærmiljøkomite


E-post:

Nedlagt - Sagene kultur- og nærmiljøkomite

Kultur- og nærmiljøkomiteen arbeider med plan- og byggesaker (herunder reguleringsplaner og bruksendringer), byutviklingsspørsmål, miljøspørsmål, generelle kultursaker og skjenkesaker. Komiteen har delegert myndighet til å uttale seg i saker som ligger inn under plan- og bygningsloven, og i saker som ligger inn under alkohol- og serveringsloven.

Medlemmer