Politikk og politiske møter

Møte i Sagene kultur- og nærmiljøkomite

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur- og nærmiljøkomite 28.10.15 (PDF 142KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur- og nærmiljøkomite 28.10.15 (PDF 53KB)

Saker til behandling

SakTittel
KNK 15/45
Økonomioppfølging per 30. september
KNK 15/46
Høring av forslag til endring av inntaksområdet til Fernanda Nissens skole og Nordpolen skole
KNK 15/47
Ny skjenkebevilling grunnet eierskifte ved Den Andre Cafeen

Tid og sted

Dato

Onsdag 28. oktober 2015

Tid

klokken 18:00