Møte i Sagene helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene helse- og sosialkomite 27.08.2015 (PDF 143KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Helse- og sosialkomiteen 27.08.15 (PDF 60KB)

Saker til behandling

SakTittel
HOS 15/23
Økonomioppfølging per 31. juli 2015
HOS 15/24
Verbalvedtak VB7 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
HOS 15/25
Forslag om etablering av 10 nye faste stillinger og avvikling av 10 engasjementer ved Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering
HOS 15/26
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 11.03.2015
HOS 15/27
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 11.03.2015
HOS 15/28
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 11.03.2015
HOS 15/29
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 29.04.2015
HOS 15/30
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 29.04.2015
HOS 15/31
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 10.05.2015
HOS 15/32
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 12.05.2015
HOS 15/33
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter 04.06.2015
HOS 15/34
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Dagsenter for utviklingshemmede i Vøyensvingen 04.06.2015
HOS 15/35
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Møllehjulet bosenter 04.06.2015

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. august 2015

Tid

klokken 18:00