Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Medlemmer

Stoltenberg, Helge (Arbeiderpartiet)

Leder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1967

Herrebrøden, Hilde (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1969

Jensen, Bernhard Aaboe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1985

Sandstø, Julia (Høyre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1997

Skartlien, Eli (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og mestringkomitéen
Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1974

Eritzland, Kjetil Ottar (Venstre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Observatør av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1961

Østlyngen, Erik (Rødt)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Telefon
Født
1951

Grelland, Axel (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Telefon
Født
1974

Hylland, Kristin Tormodsdatter (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1990

Skjæveland, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hansen, Jørund (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Henie, Mari Berg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Telefon

Helleborg, Anette (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Bjølsenhjemmet og Sagenehjemmet
Telefon
Født
1982

Grønning, Øystein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hermansen, Ola (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Telefon

Fossum, Widar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hestad, Monika (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Berget, Øyvind (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Kristoffersen, Kjetil Bugge (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Enge, Mariann (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Telefon
Født
1971

Bernhardsen, Arne (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Telefon
Født
1954

Delsett, Lene Liebe (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Telefon
Født
1985