Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen


E-post:

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

behandler saker om miljø og byutvikling som hører inn under avdeling for Folkehelse, kultur og barnevern.

* frem til 01.07.17 kjent som "Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen"

Møter

  1. Dato 27.10.
    Klokkeslett 18:30-20:30
  2. Dato 01.12.
    Klokkeslett 18:30-20:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Varteressian, Maria (Arbeiderpartiet)

Leder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 92 89 31 29

Født: 1989

Herrebrøden, Hilde (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 95 25 69 25

Født: 1969

Jensen, Bernhard Aaboe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 61 54 45

Født: 1985

Johnsen, Torill (Arbeiderpartiet)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 90 82 82 38

Født: 1954

Sandstø, Julia (Høyre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 91 59 97 02

Født: 1997

Fjelltun, Sidsel (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 41 00 59 29

Født: 1988

Sefo, Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 98 08 78 29

Født: 1995

Eritzland, Kjetil Ottar (Venstre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 98 40 10 38

Født: 1961

Østlyngen, Erik (Rødt)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 91 60 34 08

Født: 1951

Skjæveland, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hansen, Jørund (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Henie, Mari Berg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon:

Tveit, Andrea Søgnen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Nestleder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 21 29 20

Født: 1989

Helleborg, Anette (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Telefon: 90 59 05 94

Født: 1982

Grønning, Øystein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hermansen, Ola (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 91 12 29 30

Fossum, Widar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Wang, Marco Andre (Høyre)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 93 66 82 23

Født: 1984

Hestad, Monika (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Berget, Øyvind (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Rommerud, Astrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 95 08 43 51

Født: 1991

Grelland, Axel (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 92 42 34 24

Født: 1974

Kristoffersen, Kjetil Bugge (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Larsen, Gry Bruland (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Leder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 90 07 99 40

Født: 1973

Enge, Mariann (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 98 11 53 29

Født: 1971

Bernhardsen, Arne (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 90 10 30 54

Født: 1954

Delsett, Lene Liebe (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 90 13 45 31

Født: 1985

Skyum, Linn (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 97 79 74 51

Født: 1995

Irgens, Simen (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Født: 1995

Dammerud, Øyvind (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen