Politikk og politiske møter

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen


E-post:

Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

behandler saker om miljø og byutvikling som hører inn under avdeling for Folkehelse, kultur og barnevern.

* frem til 01.07.17 kjent som "Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen"

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Varteressian, Maria (Arbeiderpartiet)

Leder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 928 93 129

Født: 1989

Herrebrøden, Hilde (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 952 56 925

Født: 1969

Jensen, Bernhard Aaboe (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 936 15 445

Født: 1985

Johnsen, Torill (Arbeiderpartiet)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 908 28 238

Født: 1954

Sandstø, Julia (Høyre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 915 99 702

Født: 1997

Fjelltun, Sidsel (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 410 05 929

Født: 1988

Sefo, Mirza (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 980 87 829

Født: 1995

Eritzland, Kjetil Ottar (Venstre)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 984 01 038

Født: 1961

Østlyngen, Erik (Rødt)

Medlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 916 03 408

Født: 1951

Skjæveland, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hansen, Jørund (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Henie, Mari Berg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: mari.henie@gmail.com

Tveit, Andrea Søgnen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Nestleder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 932 12 920

Født: 1989

Helleborg, Anette (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Telefon: 905 90 594

Født: 1982

Grønning, Øystein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Hermansen, Ola (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 911 22 930

Fossum, Widar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Wang, Marco Andre (Høyre)

Medlem av Helse- og mestringkomitéen
Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 936 68 223

Født: 1984

Hestad, Monika (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Berget, Øyvind (Høyre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Rommerud, Astrid (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 950 84 351

Født: 1991

Grelland, Axel (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 924 23 424

Født: 1974

Kristoffersen, Kjetil Bugge (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Larsen, Gry Bruland (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Leder av Oppvekst- og velferdskomitéen
Medlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 900 79 940

Født: 1973

Enge, Mariann (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 981 15 329

Født: 1971

Bernhardsen, Arne (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen

Telefon: 901 03 054

Født: 1954

Delsett, Lene Liebe (Rødt)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 901 34 531

Født: 1985

Skyum, Linn (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Medlem av Oppvekst- og velferdskomitéen
Varamedlem av Sagene arbeidsutvalg
Medlem av Sagene bydelsutvalg

Telefon: 977 97 451

Født: 1995

Irgens, Simen (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen
Varamedlem av Oppvekst- og velferdskomitéen

Født: 1995

Dammerud, Øyvind (Venstre)

Varamedlem av Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen