Møte i Sagene eldreråd

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 16.04.18 (PDF 155KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 16.04.2018 (PDF 256KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 18/6
ER 18/7
ER 18/8
VA1: Dialogmøter mellom bydelens folkevalgte og brukere/ansatte ved bydelens tjenestesteder
ER 18/9
ER 18/10
Rapport fra tilsyn ved Kingosgate bo- og rehabiliteringssenter

Tid og sted

Dato

Mandag 16. april 2018

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Systuen i underetasjen på Treschows hus

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO