Om møtet

For deltakelse under åpen halvtime kontakt møtesekretær på mail: elin.segerblad@bsa.oslo.kommune.no innen kl 12.00 torsdag 29. september.

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 29.10.20 (PDF 198KB)

BU-boken 29.10.20 (PDF 16,6MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 29.10.20 (PDF 346KB)

Saker til behandling

SakTittel
BU 20/59
BU 20/60
BU 20/61
BU 20/62
Navnsetting av nye ungdomsskoler i Uelands gate 85 og Treschows gate 16
BU 20/63
Ungdomsskoletilhørighet for elever ved Fernanda Nissen skole
BU 20/64
BU 20/65
BU 20/66
Høringsuttalelse til handlingsplan for bærekraftig og redusert forbruk 2020-2023
BU 20/67
BU 20/68
Høring - Strategi for digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler
BU 20/69
BU 20/70
BU 20/71
BU 20/72
BU 20/73
VA4 Styrket grunnbemanning og vikarpool i stedet for innleie av vikarer fra bemanningsbyråer
BU 20/74
BU 20/75

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. oktober 2020

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted

Digitalt