Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. april 2021

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Sagene Samfunnshus, Kaysalen

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO