Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 03.09.2015 (PDF 125KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Bydelsutvalg 03.09.15 (PDF 38KB)

Saker til behandling

BU-boken 03.09.15 (PDF 6,4MB)

SakTittel
BU 15/43
Økonomioppfølging per 31. juli 2015
BU 15/44
BU 15/45
Verbalvedtak VB7 - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
BU 15/46
Forslag om etablering av 10 nye faste stillinger og avvikling av 10 engasjementer ved Utviklingssenter for arbeid og kvalifisering
BU 15/47
Ordningen med elektronisk distribusjon av møtedokumenter

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. september 2015

Tid

klokken 18:30