Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 09.02.17 (PDF 242KB)

BU-saker januar 2017 (ZIP 107MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 09.02.17 (PDF 61KB)

Saker til behandling

BU-boken 09.02.2017 (PDF 134,1MB)

SakTittel
BU 17/1
BU 17/2
BU 17/3
BU 17/4
BU 17/5
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2017
BU 17/6
Tiltak for å øke valgdeltakelsen ved stortings- og sametingsvalget 2017

Tid og sted

Dato

Torsdag 9. februar 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo