Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 08.06.2017 (PDF 109KB)

BU-saker juni 2017 (ZIP 85,6MB)

Protokoll

Komitémedlemmer etter omorganisering av komitéstruktur - vedlegg BU-protokoll 08.06.2017 (PDF 38KB)

Protokoll Sagene bydelsutvalg 08.06.17 (PDF 406KB)

Saker til behandling

BU-boken 08.06.17 (PDF 93,7MB)

SakTittel
BU 17/23
BU 17/24
BU 17/25
BU 17/26
Oslo mot 2040 – høringssvar kommuneplanens samfunnsdel
BU 17/27
Behovet for vedlikeholds- og investeringsmidler til parkene
BU 17/28
BU 17/29
BU 17/30
BU 17/31
Høring – utkast til ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune
BU 17/32
BU 17/33
BU 17/34
BU 17/35
Søknad om fritak fra vervet som 3. varamedlem av Eldrerådet
BU 17/36
Søknad om permisjon fra vervet som leder for Tilsynsutvalg 1
BU 17/37

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. juni 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo