Møte i Sagene bydelsutvalg

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 02.11.17 (PDF 572KB)

BU-saker oktober 2017 (ZIP 7,6MB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 02.11.17 (PDF 299KB)

Saker til behandling

BU-boken 02.11.17 (PDF 9,3MB)

SakTittel
BU 17/54
BU 17/55
BU 17/56
BU 17/57
Uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av planprogram for ny T-banetunnel gjennom Oslo Sentrum
BU 17/58
Søknad om utvidet permisjon fra vervet som 1. varamedlem til Bydelsutvalget
BU 17/59
Supplering av varamedlem til Helse- og mestringskomitéen

Tid og sted

Dato

Torsdag 2. november 2017

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo